ទ្រាំ​លែង​បាន! ​ក្រុមហ៊ុន​ចាត់​ការទូ​ទៅ​របស់ ​Lee ​Min ​Ho ​ព្រមាន​គណនី​ប​ណ្ដា​ញ​​សង្គម​ផ្សេងៗ​ដែល​មានចេតនា​បន្លំធ្វើ​ជាគណនីពិត​​របស់​តារា​ខ្លួន

ព្រហស្បតិ៍, ២៧ ឧសភា ២០២១

ថ្មីៗនេះ MYM Entertainment ដែលទីភ្នាក់ងាររបស់តារាសម្ដែង Lee Min Ho បានចេញមុខព្រមានទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និ​ង​ប​ណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗ ដែលមានចេតនាក្លែងបន្លំធ្វើជាគណនីផ្លូវការផ្ទាល់របស់តារារបស់ខ្លួន។

ក្នុងនោះដែរ MYM ក៏បានបង្ហាញពីបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗដែលជាគណនីផ្លូវការពិតប្រាកដរបស់តារាសម្ដែងប្រុសរូបនេះផងដែរ ជៀ​ស​វាងការយល់ច្រឡំរបស់ក្រុ​ម​អ្នកគាំទ្របន្តទៅទៀត៕

ដោយ៖ Minzy

ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​

Loading...