ទិដ្ឋភាព​អ្នកគាំទ្រ​ជាច្រើន​បាន​មកជូន​ដំណើរ ​Taemin ​សមា​ជិក​ក្រុម ​SHINee ​ចូលបម្រើ​យោធា​

ចន្ទ, ៣១ ឧសភា ២០២១

ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុះឈ្មោះចូលបម្រើយោធារបស់តារាចម្រៀងប្រុស Taemin ស​មា​ជិក​ក្រុម SHINee លើកដំបូង។

ដោយឃើញមានក្រុមអ្នកគាំទ្រជាច្រើនរបស់លោកបានមកជួបជូនដំណើរ​អាយ​ដល​របស់ពួកគេជាលើកចុងក្រោយ។ នេះបើ​យោង​តាមការប្រាប់ឱ្យដឹងថា ថ្ងៃចូលបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងជួរកងទ័ពរបស់លោក គឺត្រូវបានរក្សាជាភាពឯ​កជនដើម្បីចូល​រួម​ទប់​ស្កាត់​ការរីករាលដាលឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩។

ហើយតារាប្រុសរូបនេះ នឹងត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹងរំសាយចេញពីយោធានៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២៕

ដោយ៖ Minzy

ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​

Loading...