ធ្លាប់ដឹងអត់? តារាស្រីប៉ុស្តិ៍លេខ ៣ថៃនេះ ក៏ធ្លាប់សម្ដែងរឿងឱ្យប៉ុស្តិ៍លេខ ៧ថៃ ពីមុនដែរ

ពុធ, ១៣ មករា ២០២១

ទស្សនិកជនមួយចំនួនអាចពុំធ្លាប់ដឹងថា តារាប្រុសស្រីនៅប៉ុស្តិ៍លេខ ៣ថៃណាខ្លះ ធ្លាប់មានប្រវត្តិសម្ដែងរឿងឱ្យប៉ុស្តិ៍លេខ ៧ថៃ ពី​មុន​មក។

ថ្ងៃនេះ Poraman នឹងលើកយកតារាស្រីលំដាប់ជួរមុខ ៣រូប ដែលស្ថិតក្នុងទ្រនំប៉ុស្តិ៍លេខ ៣ថៃអស់រាប់ឆ្នាំ រហូតធ្វើឱ្យទស្សនិក​ជ​ន​មួយចំនួនគិតថា ពួកគេមិនធ្លាប់មានប្រវត្តិសម្ដែងរឿងភាគណាមួយឱ្យប៉ុស្តិ៍លេខ ៧ថៃ។

តោះ! មកមើលពីតារាស្រីទាំង ៣រូបខាងក្រោមនេះទាំអស់គ្នា៖

១. Mint Chalida

មុនពេលនាងចុះកុងត្រាជាមួយទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ ៣ថៃ Mint ធ្លាប់បានសម្តែងរឿងភាគ «Ta Doo Dao Tao Tid Din» ស​ម្រា​ប់​ប៉ុស្តិ៍​លេខ ៧ថៃ ក្នុងឆ្នាំ ២០០៥ ។ ប៉ុន្តែ មកទល់ពេលនេះរឿងភាគនោះមិនទាន់បញ្ចេញនៅឡើយទេ។

២. Anne Thongprasom

Anne Thongprasom ជាតារាសម្តែងជួរមុខនៅទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ ៣ថៃ ។ កាលពីនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍លេខ ៧ថៃ Anne ធ្លាប់បាន​ស​ម្ដែ​ង​រឿង​មួយចំនួនដូចជា រឿង «Shing Shar Charlie» នៅឆ្នាំ ១៩៩៣, «Tannon Sai Soot Tai» នៅឆ្នាំ ១៩៩៤ និង «Pee Neung Peun Kun La Wan Atsajun Kong Pom» ឆ្នាំ ១៩៩៦។

៣. Yam Matira

Yam Matira ធ្លាប់បានសម្ដែងរឿងភាគបុរាណ សម្រាប់ប៉ុស្តិ៍លេខ ៧ ថៃមុន ពេលនាងបាន​ចុះកុងត្រាជាមួយ​ទូរទស្សន៍​ថៃប៉ុ​ស្តិ៍​លេ​ខ ​៣៕

ដោយ៖ បូទី

ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​

Loading...