បារាំង ​នឹង​ចំណាយ​ទឹក​ប្រាក់​៩​លាន​ដុល្លារ​ ធ្វើ​ជា​ប្រាក់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដល់​ក្រុម​គ្រូ​ពេទ្យ​បម្រើ​ការ​ ​ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​កូវីដ​១៩​

ចន្ទ, ២០ កក្កដា ២០២០

12

រាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាខ្លួននឹងចំណាយទឹកប្រាក់៩លានដុល្លារ ដើម្បីធ្វើជាប្រាក់បន្ថែមដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យ ដែល​បាន​បម្រើ​ការ​យ៉ាង​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​ច្រួល​ច្របល់​នៃ​ជម្ងឺ​កូវីដ​១៩​នេះ។

ដោយក្នុងកំឡុងខែមេសា រាជរដ្ឋាភិបាលបារាំងធ្លាប់បានបញ្ចេញគម្រោងនេះម្តងរួចមកហើយ ដោយការអនុញ្ញាត​យល់ព្រម​ត្រូវ​បា​ន​​ធ្វើ​ឡើង​​នៅ​ក្នុង​​ខែ​​កក្កដានេះ​ ដោយ​ក្នុង​នោះ​បុគ្គលិក​បម្រើ​ការ​ទូទៅ​ក្នុង​មន្ទីរពេទ្យ​នឹង​ទទួល​បាន​ប្រាក់​លើក​ទឹកចិត្ត​បន្ថែម​ចំនួន​៥​៤​៤​​ដុល្លារ ខណៈ​ពេល​ដែល​ក្រុម​គ្រូពេទ្យ ឬ​បុគ្គលិក​ពេទ្យ​ដែល​ធ្វើការ​ព្យាបាល ឬ ជួបផ្ទាល់​ជា​មួយ​អ្នក​ជម្ងឺ​កូវីដ​១៩ នឹង​ទទួល​បាន​ប្រាក់​បន្ថែម​ចំនួន​១,៦៣៤ដុល្លារ៕

ប្រភព៖ CNN

ដោយ៖ ឌីអូ

ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​

Loading...