រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​បើក​ដំណើរ​ការ ​រោង​ភាព​យន្ត ​និង ​សារ​មន្ទីរ ​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​ឡើង​វិញ​ហើយ​

ព្រហស្បតិ៍, ១៩ ​វិច្ឆិកា ២០២០

ការអនុញ្ញាតឱ្យបើដំណើរការឡើងវិញនូវរោងភាពយន្ត និងសារមន្ទីរនានា នៅទូទាំងប្រទេស។ នេះបើយោង​តាមរយៈ​សេ​ច​ក្តី​ប្រ​កា​ស​របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាច្រកកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែវិច្ឆិកា ដោយ​គោរព​តា​ម​​គោល​ការណ៍ណែនាំដ៏ខ្ពង់​ខ្ព​ស់​ពី​​សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី បានអនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរការឡើងវិញនៅរោងភាពយន្ត និង​សា​រ​ម​ន្ទីរ​​នានា នៅទូទាំងប្រទេស និ​ង​គោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្ដង់ដា ការការពារការចម្លងមេរោគកូវីដ-១៩ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល បាន​ណែ​នាំ​ឱ្យ​អនុវត្តកន្លងមក មុនព្រឹត្តិការណ៍ ០៣ វិច្ឆិកា៕  

សូមអានសេចក្តីប្រកាសទាំងស្រុងនៅខាងក្រោមនេះ៖

ដោយ៖ Minzy

ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​

Loading...