ផ្លូវ​ដែក​ទីក្រុង ​Mexico ​បានបាក់​លើផ្លូវធ្វើ​ដំណើរ ​បាន​សម្លាប់​មនុស្ស ​២០ ​នា​ក់​

អង្គារ, ០៤ ឧសភា ២០២១

មនុស្ស ២០ នាក់បានស្លាប់ រួមទាំងកុមារ និង ៤៩ នាក់ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ នៅពេលដែលផ្លូវដែករថភ្លើងធ្វើ​ដំ​ណើ​រ​មួ​យ​​ខ្សែ​បានបាក់ពីលើ ខណៈ​ពេ​ល​​ដែលមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់យ៉ាងមមាញឹក នៅ​​ក្នុង​ទីក្រុង Me​xi​co ​កា​ល​ពី​យ​ប់​ថ្ងៃច័ន្ទ៕

​​​​​​

ដោយ៖ MZ

ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​

Loading...