ឥណ្ឌា ក្លាយជាប្រទេសទី ២ ដែលមានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ច្រើនជាងគេ បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិក

ពុធ, ០៥ ឧសភា ២០២១

ប្រទេសឥណ្ឌា ការស្លាប់ដោយសារជំងឺឆ្លងកូវីដ-១៩ បានកើនឡើងដល់ ៣.៧៨០ករណី កំឡុងពេល ២៤ ម៉ោងចុងក្រោយ។ 

ពេលនេះ ប្រទេសឥណ្ឌាបានក្លាយជាប្រទេសទី ២ ដែលមានឆ្លងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតកើនដល់ចំនួន ២០ លាននាក់បន្ទាប់ពីសហ​រដ្ឋអា​មេ​រិក​៕
 

ដោយ៖ MZ

ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​

Loading...