ឥណ្ឌា ​បានបិ​ទខ្ទប់​រដ្ឋនា​នា​ក្នុងប្រទេស​យ៉ាង​តឹងរឹង ​ក្រោយ​ចំនួនអ្នក​ស្លាប់​កើន​ឡើង​ខ្លាំង​

សៅរ៍, ០៨ ឧសភា ២០២១

ប្រទេសឥណ្ឌា គិតត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍នេះមានការកើនឡើងចំនួនអ្នកស្លាប់ ដោយ​សារ​តែ​ជំងឺកូវីដ-១៩ កើនជាង ៤០០,០០០ ករណី រយៈ​ពេល ​៣ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា។

បើយោងតាមការរាយការណ៍អំពីចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ត្រឹមរយៈពេល ១ថ្ងៃមានអត្រាកើនឡើងខ្លាំង​គួរឱ្យក​ត់​ស​ម្គា​ល់។ ខណៈដែលករណីជាច្រើនផ្សេងៗទៀតបានកើតឡើង រហូតដល់រដ្ឋនានាក្នុងប្រទេស បានធ្វើការបិទខ្ទប់យ៉ាងតឹងរឹង៕

ដោយ៖ MZ

ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​

Loading...