មនុស្ស​ជាង ​៨០០ ​នាក់ ​ត្រូវបាន​សម្លាប់​ដោយ​កង​កម្លាំង​សន្តិសុខ​យោធាមី​យ៉ាន់ម៉ា​

អង្គារ, ១៨ ឧសភា ២០២១

មីយ៉ាន់ម៉ា៖ ក្រុមសកម្មជនមួយបាននិយាយថា យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សជាង ៨០០ នាក់ត្រូវបានសម្លាប់​ដោយកងកម្លាំ​ង​សន្តិ​​សុខ​​យោធាចាប់តាំងពីមា​ន​បា​តុកម្មផ្ទុះឡើងនៅទូទាំងប្រទេស។

បន្ទាប់ពីយោធាបានដណ្តើមអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារមួយ កាល​ពី​ខែ​កុម្ភៈ​កន្លងទៅ៕

ដោយ៖ MZ

ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​

Loading...