មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដើរជាក្បួនគ្រវីទង់ជាតិនៅកូឡុំប៊ី ដើម្បីទាមទារឱ្យបញ្ឈប់ការតវ៉ា

ចន្ទ, ៣១ ឧសភា ២០២១

មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ស្លៀកពាក់អាវពណ៌ស ដើរជាក្បួនគ្រវីទង់ជាតិនៅរដ្ឋធានីបូហ្គូតាក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះ។

ដើម្បីទាមទារឱ្យបញ្ឈប់ការតវ៉ា និងការបិទផ្លូវក៏ដូចជាដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រដ​ល់​កង​កម្លាំងសន្តិសុខ បន្ទាប់ពីបាតុកម្មអ​ស់​រ​យៈ​ពេ​ល ​១ខែ៕

ដោយ៖ MZ

ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​

Loading...