ព្រលឹង​ខ្មោចស្រី​បំបែក​ក្ដីឃាតកម្ម
២០ កុម្ភៈ ២០១៩ 1

ដោយ៖ យូ សុភា

៤ ភាគ (ចប់)

ព្រលឹង​ខ្មោចស្រី​បំបែក​ក្ដីឃាតកម្ម

រៀបការច្រើនឆ្នាំ លោក ចក្រា គ្មានវាសនាទទួលបាន​កូនមួយគ្រាប់​នឹងគេសោះ ធ្វើឲ្យ​លោក​​យក​​ប្រពន្ធ​ចុងម្នាក់ទៀតឈ្មោះ ណាគ្រី មក​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​ជាមួយ​ដែរ ហើយ​ក៏មាន​កូន​ជាមួយនាង​សមតាមបំណង។ តែជាអកុសល... ណាគ្រី បាន​ស្លាប់​ទាំង​​កូន​បីខែ​នៅក្នុងផ្ទៃ ស្រប​ពេល​ដែល អ្នកស្រី ម៉ាឡែន ជាប្រពន្ធ​ដើម​របស់​លោក ចក្រា ធ្វើដំណើរ​កម្សាន្ដ​ទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស។

លោក ចក្រា មិនអស់ចិត្តនឹងការស្លាប់របស់ ណាគ្រីក៏បានឲ្យ អធិការ ដេត ស៊ើប​អង្កេត​លើ​ករណី​នេះ ហើយបានសន្និដ្ឋានថា ជាអំពើ​ឃាតកម្ម​​ដែល​កើត​ឡើង​ដោយសារ​​ភ្លើងប្រច័ណ្ឌរវាងអ្នកស្រី ម៉ាឡែន ជា​ប្រពន្ធ​ដើម។ ភស្តុតាង​មួយ​បាន​បញ្ជាក់ថា នៅថ្ងៃ​កើត​​ហេតុ​​អ្នកស្រី ម៉ាឡែន ពុំបាន​ចេញ​ដំណើរ​​ទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​​ដូចអ្វី​ដែល​បាន​គ្រោង​ទុកឡើយ។

តើអ្នកណាជាឃាតករ​ពិតប្រាកដ នៅពី​ក្រោយ​ការ​​ស្លាប់​​របស់ ណាគ្រី? តើ​ព្រលឹង​​ខ្មោច​​របស់​នាង ជួយ​បំបែក​រឿងក្ដីនេះ​​ដោយ​របៀប​ណា?

ព្រលឹង​ខ្មោចស្រី​បំបែក​ក្ដីឃាតកម្ម
២០ កុម្ភៈ ២០១៩ 1

ដោយ៖ យូ សុភា

៤ ភាគ (ចប់)

រៀបការច្រើនឆ្នាំ លោក ចក្រា គ្មានវាសនាទទួលបាន​កូនមួយគ្រាប់​នឹងគេសោះ ធ្វើឲ្យ​លោក​​យក​​ប្រពន្ធ​ចុងម្នាក់ទៀតឈ្មោះ ណាគ្រី មក​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​ជាមួយ​ដែរ ហើយ​ក៏មាន​កូន​ជាមួយនាង​សមតាមបំណង។ តែជាអកុសល... ណាគ្រី បាន​ស្លាប់​ទាំង​​កូន​បីខែ​នៅក្នុងផ្ទៃ ស្រប​ពេល​ដែល អ្នកស្រី ម៉ាឡែន ជាប្រពន្ធ​ដើម​របស់​លោក ចក្រា ធ្វើដំណើរ​កម្សាន្ដ​ទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស។

លោក ចក្រា មិនអស់ចិត្តនឹងការស្លាប់របស់ ណាគ្រីក៏បានឲ្យ អធិការ ដេត ស៊ើប​អង្កេត​លើ​ករណី​នេះ ហើយបានសន្និដ្ឋានថា ជាអំពើ​ឃាតកម្ម​​ដែល​កើត​ឡើង​ដោយសារ​​ភ្លើងប្រច័ណ្ឌរវាងអ្នកស្រី ម៉ាឡែន ជា​ប្រពន្ធ​ដើម។ ភស្តុតាង​មួយ​បាន​បញ្ជាក់ថា នៅថ្ងៃ​កើត​​ហេតុ​​អ្នកស្រី ម៉ាឡែន ពុំបាន​ចេញ​ដំណើរ​​ទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​​ដូចអ្វី​ដែល​បាន​គ្រោង​ទុកឡើយ។

តើអ្នកណាជាឃាតករ​ពិតប្រាកដ នៅពី​ក្រោយ​ការ​​ស្លាប់​​របស់ ណាគ្រី? តើ​ព្រលឹង​​ខ្មោច​​របស់​នាង ជួយ​បំបែក​រឿងក្ដីនេះ​​ដោយ​របៀប​ណា?

ស្តាប់រឿង