ផ្ទះឈើបុរាណ
១៣ មីនា ២០១៩ 1

ដោយ៖ ឈុន ម៉ារីណែត

១ ភាគ (ចប់)

ផ្ទះឈើបុរាណ

រឿងរ៉ាវដ៏ព្រឺព្រួច​ដំណាលពីផ្ទះឈើបុរាណមួយខ្នង​ដែលមានអាយុកាល​១៥០ឆ្នាំ​មក​ហើយ! ដោយសារតែវាមាន​សភាព​ចាស់​ទ្រុឌ​ទ្រោម​​ខ្លាំង​ពេក ម្ចាស់​ផ្ទះ​បាន​សម្រេចចិត្ត​​លក់ផ្ទះ​ចំណាស់​នេះ​​ទៅឲ្យបុរសម្នាក់។ 

គ្មានអ្នកណាដឹងទេថា ផ្ទះបុរាណនេះ​ធ្លាប់មានប្រវត្តិអាថ៌កំបាំង​​បែបណា​ខ្លះ កាល​ពី​១៥០ឆ្នាំ​កន្លងទៅ​នេះ ប៉ុន្តែ​គេ​គ្រាន់តែ​ដឹងថា វិញ្ញាណ​ជា​ច្រើន​ដែលជាអ្នកតាមថែរក្សាផ្ទះនេះ នៅមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយនៅឡើយទេ...

អ្វីក៏ដោយ សុទ្ធតែមានម្ចាស់ បើអ្នកហ៊ានធ្វើអ្វីមួយ​តាមចិត្តឯង​ដោយពុំបានទទួលការអនុញ្ញាត​ពីម្ចាស់គេជាមុន ប្រហែលជាអ្នក​កំពុងតែ​​នាំរឿងស៊យ​ដាក់ខ្លួនហើយ៕

ផ្ទះឈើបុរាណ
១៣ មីនា ២០១៩ 1

ដោយ៖ ឈុន ម៉ារីណែត

១ ភាគ (ចប់)

រឿងរ៉ាវដ៏ព្រឺព្រួច​ដំណាលពីផ្ទះឈើបុរាណមួយខ្នង​ដែលមានអាយុកាល​១៥០ឆ្នាំ​មក​ហើយ! ដោយសារតែវាមាន​សភាព​ចាស់​ទ្រុឌ​ទ្រោម​​ខ្លាំង​ពេក ម្ចាស់​ផ្ទះ​បាន​សម្រេចចិត្ត​​លក់ផ្ទះ​ចំណាស់​នេះ​​ទៅឲ្យបុរសម្នាក់។ 

គ្មានអ្នកណាដឹងទេថា ផ្ទះបុរាណនេះ​ធ្លាប់មានប្រវត្តិអាថ៌កំបាំង​​បែបណា​ខ្លះ កាល​ពី​១៥០ឆ្នាំ​កន្លងទៅ​នេះ ប៉ុន្តែ​គេ​គ្រាន់តែ​ដឹងថា វិញ្ញាណ​ជា​ច្រើន​ដែលជាអ្នកតាមថែរក្សាផ្ទះនេះ នៅមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយនៅឡើយទេ...

អ្វីក៏ដោយ សុទ្ធតែមានម្ចាស់ បើអ្នកហ៊ានធ្វើអ្វីមួយ​តាមចិត្តឯង​ដោយពុំបានទទួលការអនុញ្ញាត​ពីម្ចាស់គេជាមុន ប្រហែលជាអ្នក​កំពុងតែ​​នាំរឿងស៊យ​ដាក់ខ្លួនហើយ៕

ស្តាប់រឿង