វិញ្ញាណ
១៣ មីនា ២០២០ 1

ដោយ៖ និទាឃរដូវ

១ ភាគ (ចប់)

វិញ្ញាណ

ជឿថាលើលោកនេះ​មានវិញ្ញាណខ្មោច​ដែរទេ? ទោះជឿ ឬមិនជឿ ក៏មិនគួរប្រមាថដែរ នេះជាពាក្យ​ដែលចាស់ៗ​តែងនិយាយប្រាប់ក្មេងៗ ហើយបើងាកមកមើល​វិទ្យាសាស្រ្តវិញ ឃើញថាទោះបីជា​មានភាពជឿនលឿន​យ៉ាងណាក្ដី តែពុំទាន់មានភស្តុតាង​ជាក់លាក់ណាមួយ ដែលបកស្រាយអាថ៌កំបាំងនេះ​បាននៅឡើយ។

ជាក់ស្ដែង «វិញ្ញាណ» ជាសាច់រឿងមួយ​ដំណាលពីយុវជនម្នាក់ ដែលបានធ្វើដំណើរ​ទៅកាន់ភូមិ ដាច់ស្រយាលមួយ​នៅក្នុងខេត្ត កំពង់ចាម ក្នុងកំឡុងពេលវិស្សមកាលរបស់គេ។ រឿងរ៉ាវកើតឡើងយ៉ាងណាខ្លះ​ក្រោយពេលគេទៅដល់ទីនោះ? សូមរីករាយស្ដាប់ដំណើររឿង​ជាសំឡេងដូចតទៅ៖

វិញ្ញាណ
១៣ មីនា ២០២០ 1

ដោយ៖ និទាឃរដូវ

១ ភាគ (ចប់)

ជឿថាលើលោកនេះ​មានវិញ្ញាណខ្មោច​ដែរទេ? ទោះជឿ ឬមិនជឿ ក៏មិនគួរប្រមាថដែរ នេះជាពាក្យ​ដែលចាស់ៗ​តែងនិយាយប្រាប់ក្មេងៗ ហើយបើងាកមកមើល​វិទ្យាសាស្រ្តវិញ ឃើញថាទោះបីជា​មានភាពជឿនលឿន​យ៉ាងណាក្ដី តែពុំទាន់មានភស្តុតាង​ជាក់លាក់ណាមួយ ដែលបកស្រាយអាថ៌កំបាំងនេះ​បាននៅឡើយ។

ជាក់ស្ដែង «វិញ្ញាណ» ជាសាច់រឿងមួយ​ដំណាលពីយុវជនម្នាក់ ដែលបានធ្វើដំណើរ​ទៅកាន់ភូមិ ដាច់ស្រយាលមួយ​នៅក្នុងខេត្ត កំពង់ចាម ក្នុងកំឡុងពេលវិស្សមកាលរបស់គេ។ រឿងរ៉ាវកើតឡើងយ៉ាងណាខ្លះ​ក្រោយពេលគេទៅដល់ទីនោះ? សូមរីករាយស្ដាប់ដំណើររឿង​ជាសំឡេងដូចតទៅ៖

ស្តាប់រឿង