ព្រាននារី​ចិត្តស្មោះ
២០ កុម្ភៈ ២០១៩ 1

ដោយ៖ ឈុន ម៉ារីណែត

១ ភាគ (ចប់)

ព្រាននារី​ចិត្តស្មោះ

វិច្ឆ័យ ជាកម្លោះសង្ហា និងជា​កូនប្រុស​តែម្នាក់គត់​នៅក្នុងគ្រួសារ​ត្រកូលអភិជន​ស្ដុក​ស្ដម្ភ​មួយ។ ដោយសារ​តែរូបរាងសង្ហា និងចរឹតព្រាន​ពីកំណើត​របស់​គេ ស្រីណា​ទទួល​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​​ពី​ក្រសែ​ភ្នែក​​គេ​ហើយ មិនអាចគេចផុត​ពីកណ្ដាប់ដៃគេឡើយ។ ប៉ុន្ដែក្រោយមក ជោគ​វាសនា​ព្រាន​នារី​​រូបស្រស់​ចាប់ផ្ដើម​ផ្លាស់ប្ដូរ​នៅ​ពេល​អ្នកម៉ាក់​​ដាក់​យុទ្ធនា​ការ​​ដណ្ដឹង​ប្រពន្ធ​ម្នាក់​ឲ្យ​គេ។

តើ វិច្ឆ័យ អាចកែប្រែ​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​​ព្រាននារី ឲ្យក្លាយជា​សុភាព​បុរស​​ស្មោះ​ស្នេហ៍​បាន​​ដោយ​របៀប​ណា​ទៅ?

ព្រាននារី​ចិត្តស្មោះ
២០ កុម្ភៈ ២០១៩ 1

ដោយ៖ ឈុន ម៉ារីណែត

១ ភាគ (ចប់)

វិច្ឆ័យ ជាកម្លោះសង្ហា និងជា​កូនប្រុស​តែម្នាក់គត់​នៅក្នុងគ្រួសារ​ត្រកូលអភិជន​ស្ដុក​ស្ដម្ភ​មួយ។ ដោយសារ​តែរូបរាងសង្ហា និងចរឹតព្រាន​ពីកំណើត​របស់​គេ ស្រីណា​ទទួល​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​​ពី​ក្រសែ​ភ្នែក​​គេ​ហើយ មិនអាចគេចផុត​ពីកណ្ដាប់ដៃគេឡើយ។ ប៉ុន្ដែក្រោយមក ជោគ​វាសនា​ព្រាន​នារី​​រូបស្រស់​ចាប់ផ្ដើម​ផ្លាស់ប្ដូរ​នៅ​ពេល​អ្នកម៉ាក់​​ដាក់​យុទ្ធនា​ការ​​ដណ្ដឹង​ប្រពន្ធ​ម្នាក់​ឲ្យ​គេ។

តើ វិច្ឆ័យ អាចកែប្រែ​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​​ព្រាននារី ឲ្យក្លាយជា​សុភាព​បុរស​​ស្មោះ​ស្នេហ៍​បាន​​ដោយ​របៀប​ណា​ទៅ?

ស្តាប់រឿង