ទុកបរិញ្ញាបត្រ​ឲ្យមេឃ​មើល
២០ កុម្ភៈ ២០១៩ 1

ដោយ៖ យូ សុភា

៥ ភាគ (ចប់)

ទុកបរិញ្ញាបត្រ​ឲ្យមេឃ​មើល

បើថ្ងៃនេះម៉ែបានមកចូលរួម​នៅក្នុងពិធីចែក​សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ​នេះដែរ មិនដឹងជាម៉ែ​មាន​សេចក្ដី​រំភើប​​ចិត្ត​យ៉ាងណាទេ? ម៉ែ​មុខ​ជា​ញញឹម​រហូត​​បិទ​មាត់​មិន​ជិត។ ទឹកភ្នែក​​របស់​ម៉ែ មុខ​ជា​ហូរនៅចំពោះ​រូបកាយកូនប្រុសម្នាក់នេះ ដែល​​កំពុង​តែ​​គ្រង​ទៅ​ដោយ​​សម្លៀក​បំពាក់ និង​មួកធំ ក្នុងនាម​ជានិស្សិត​បរិញ្ញាបត្រ​មួយរូប តែគួរ​ឲ្យ​ស្ដាយ! ស្តាយ​ដែល​សង្ខារ​​របស់​ម៉ែ​មិន​បាន​ស្ថិត​នៅ​​ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ​នៃ​តួរាងកាយ​​ម៉ែ​​​ឲ្យ​បាន​យូរ​អង្វែង រង់ចាំ​​ដល់​ថ្ងៃកូន​មាន​ពេលនេះឡើយ។

ខ្ញុំក្រោកសំឡឹង​មើលទៅលើមេឃ​ដែលកំពុងគ្របដណ្ដប់ដោយ​ភាពងងឹត ដៃខ្ញុំ​កាន់​បរិញ្ញា​បត្រ​​មួយ​សន្លឹក ឯក្នុង​ចិត្ត​ផ្ដើម​​ស្រដី​តិចៗ​ទៅ​តាម​អារម្មណ៍​សោក​សៅ​​ក្នុង​វេលានេះ “ព្រះអាទិត្យរះហើយលិច លិចហើយរះរាប់​លាន​ដង​ហើយ! ព្រាត់​អ្នក​ពេលនេះ ព្រឹកស្អែក​គង់​​ជួប​វិញទេ តែខ្ញុំព្រាត់ម៉ែ គឺព្រាត់​រហូត...”

ទុកបរិញ្ញាបត្រ​ឲ្យមេឃ​មើល
២០ កុម្ភៈ ២០១៩ 1

ដោយ៖ យូ សុភា

៥ ភាគ (ចប់)

បើថ្ងៃនេះម៉ែបានមកចូលរួម​នៅក្នុងពិធីចែក​សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ​នេះដែរ មិនដឹងជាម៉ែ​មាន​សេចក្ដី​រំភើប​​ចិត្ត​យ៉ាងណាទេ? ម៉ែ​មុខ​ជា​ញញឹម​រហូត​​បិទ​មាត់​មិន​ជិត។ ទឹកភ្នែក​​របស់​ម៉ែ មុខ​ជា​ហូរនៅចំពោះ​រូបកាយកូនប្រុសម្នាក់នេះ ដែល​​កំពុង​តែ​​គ្រង​ទៅ​ដោយ​​សម្លៀក​បំពាក់ និង​មួកធំ ក្នុងនាម​ជានិស្សិត​បរិញ្ញាបត្រ​មួយរូប តែគួរ​ឲ្យ​ស្ដាយ! ស្តាយ​ដែល​សង្ខារ​​របស់​ម៉ែ​មិន​បាន​ស្ថិត​នៅ​​ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ​នៃ​តួរាងកាយ​​ម៉ែ​​​ឲ្យ​បាន​យូរ​អង្វែង រង់ចាំ​​ដល់​ថ្ងៃកូន​មាន​ពេលនេះឡើយ។

ខ្ញុំក្រោកសំឡឹង​មើលទៅលើមេឃ​ដែលកំពុងគ្របដណ្ដប់ដោយ​ភាពងងឹត ដៃខ្ញុំ​កាន់​បរិញ្ញា​បត្រ​​មួយ​សន្លឹក ឯក្នុង​ចិត្ត​ផ្ដើម​​ស្រដី​តិចៗ​ទៅ​តាម​អារម្មណ៍​សោក​សៅ​​ក្នុង​វេលានេះ “ព្រះអាទិត្យរះហើយលិច លិចហើយរះរាប់​លាន​ដង​ហើយ! ព្រាត់​អ្នក​ពេលនេះ ព្រឹកស្អែក​គង់​​ជួប​វិញទេ តែខ្ញុំព្រាត់ម៉ែ គឺព្រាត់​រហូត...”

ស្តាប់រឿង