ស្វែងរកឃើញ 2

សណ្ឋា​គារ​ថៃ ​សុំទោស​ចំពោះ​ការ​យក​រចនា​ប័ទ្មប្រាសាទ​ខ្មែរ​ទៅ​តុប​តែង​
social
សណ្ឋា​គារ​ថៃ ​សុំទោស​ចំពោះ​ការ​យក​រចនា​ប័ទ្មប្រាសាទ​ខ្មែរ​ទៅ​តុប​តែង​
តាម​ការ​វាស់​ស្ទង់​កម្តៅ​វិទ្យា​សាស្រ្ត ​ពេល​ថ្ងៃ​ថ្ម​ប្រាសាទ​បុរាណ​អាច​បម្រែ​បម្រួល​ជិត ​៨០​ដឺក្រេ​
social
តាម​ការ​វាស់​ស្ទង់​កម្តៅ​វិទ្យា​សាស្រ្ត ​ពេល​ថ្ងៃ​ថ្ម​ប្រាសាទ​បុរាណ​អាច​បម្រែ​បម្រួល​ជិត ​៨០​ដឺក្រេ​