ស្វែងរកឃើញ 2

ឯក​ឧត្ដម​ទេស​រដ្ឋមន្ត្រី ​គន់ ​គីម ​កោត​សរសើរ​ទឹក​ចិត្ត​មនុស្ស​ធម៌​ដ៏​ធំ​ធេង​របស់ ​ឧកញ៉ា ​ឡេង ​ណា​វ៉ាត្រា​
social
ឯក​ឧត្ដម​ទេស​រដ្ឋមន្ត្រី ​គន់ ​គីម ​កោត​សរសើរ​ទឹក​ចិត្ត​មនុស្ស​ធម៌​ដ៏​ធំ​ធេង​របស់ ​ឧកញ៉ា ​ឡេង ​ណា​វ៉ាត្រា​
ឧកញ៉ា​​ ​ឡេង ណាវ៉ាត្រា ចុះផ្ទាល់ដឹកនាំ ​​ព្រាប សុវត្ថិ ខេម តន់ ច័ន្ទសីម៉ា ចែក​អំណោយ​ជូន​ពលរដ្ឋ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
social
ឧកញ៉ា​​ ​ឡេង ណាវ៉ាត្រា ចុះផ្ទាល់ដឹកនាំ ​​ព្រាប សុវត្ថិ ខេម តន់ ច័ន្ទសីម៉ា ចែក​អំណោយ​ជូន​ពលរដ្ឋ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ