ស្វែងរកឃើញ 9

ទិដ្ឋភាព​អ្នកគាំទ្រ​ជាច្រើន​បាន​មកជូន​ដំណើរ ​Taemin ​សមា​ជិក​ក្រុម ​SHINee ​ចូលបម្រើ​យោធា​
korean
ទិដ្ឋភាព​អ្នកគាំទ្រ​ជាច្រើន​បាន​មកជូន​ដំណើរ ​Taemin ​សមា​ជិក​ក្រុម ​SHINee ​ចូលបម្រើ​យោធា​
សមា​ជិក​ទាំង ​៤ ​របស់ ​SHINee ​ជុំគ្នាវិញ​ហើយ ​បន្ទាប់​ពី ​Minho ​រំសាយ​ពី​ជួរ​កង​ទ័ព​
korean
សមា​ជិក​ទាំង ​៤ ​របស់ ​SHINee ​ជុំគ្នាវិញ​ហើយ ​បន្ទាប់​ពី ​Minho ​រំសាយ​ពី​ជួរ​កង​ទ័ព​
Key សមាជិក SHINee បង្ហោះរូបដំបូង ក្នុងឈុតធម្មតាក្រៅឯកសណ្ឋាន បន្ទាប់ពីរំសាយពីជួរកងទ័ព
korean
Key សមាជិក SHINee បង្ហោះរូបដំបូង ក្នុងឈុតធម្មតាក្រៅឯកសណ្ឋាន បន្ទាប់ពីរំសាយពីជួរកងទ័ព
ស្វាមគន៍​ការត្រឡប់​មកវិញ! ​Key ​សមាជិក ​SHINee ​បានរំសាយ​ចេញពី​ជួរកង​ទ័ពហើយ​
korean
ស្វាមគន៍​ការត្រឡប់​មកវិញ! ​Key ​សមាជិក ​SHINee ​បានរំសាយ​ចេញពី​ជួរកង​ទ័ពហើយ​
ថ្ងៃនេះ ​​គឺជា​ថ្ងៃ​​សម្រាក​​វិស្សិម​​កាល​​ចុងក្រោយ​​របស់ ​​Key ​​សមាជិក ​​SHINee ​​លាចេញ​​ពី​ជួរ​​កង​ទ័ព​​
korean
ថ្ងៃនេះ ​​គឺជា​ថ្ងៃ​​សម្រាក​​វិស្សិម​​កាល​​ចុងក្រោយ​​របស់ ​​Key ​​សមាជិក ​​SHINee ​​លាចេញ​​ពី​ជួរ​​កង​ទ័ព​​
ថ្ងៃដែលអ្នកគាំទ្ររង់ចាំបានមកដល់! Onew សមាជិកក្រុម SHINee រំសាយចេញពីយោធាហើយ
korean
ថ្ងៃដែលអ្នកគាំទ្ររង់ចាំបានមកដល់! Onew សមាជិកក្រុម SHINee រំសាយចេញពីយោធាហើយ
កុំឱ្យហ្វេនភ្លេចមុខ! Minho សមាជិក SHINee នៅតែសង្ហា ក្រោយចូលបម្រើកងទ័ពមួយរយៈធំ
korean
កុំឱ្យហ្វេនភ្លេចមុខ! Minho សមាជិក SHINee នៅតែសង្ហា ក្រោយចូលបម្រើកងទ័ពមួយរយៈធំ
ស្លាប់ទៅហើយ! តែ​អ្នកគាំទ្រ​​នៅចាំ​មិនភ្លេច​ ពីថ្ងៃកំណើត​របស់ Jonghyun
korean
ស្លាប់ទៅហើយ! តែ​អ្នកគាំទ្រ​​នៅចាំ​មិនភ្លេច​ ពីថ្ងៃកំណើត​របស់ Jonghyun
Minho ទិញបានរថយន្តថ្មី ដែលខ្លួន​តែងតែ​ប្រាថ្នា​ចង់​បាន​តាំងពីក្មេង
korean
Minho ទិញបានរថយន្តថ្មី ដែលខ្លួន​តែងតែ​ប្រាថ្នា​ចង់​បាន​តាំងពីក្មេង